Hoppa direkt till innehåll

Valberedningen informerar

Medlemmar i Dethleffs Club of Sweden
2023 års valberedning har i uppdrag att föreslå styrelsemedlemmar till 2024 år styrelse.
Uppdragets omfattning gäller följande styrelseuppdrag:
- Ordförande, val ett år
- Ordinarie styrelseledamot, val två år
- Suppleant, val två

Ingemar Holmsten samt Annica Skeppstedt har avsagt sig omval, Benny Andersson lämnar klubben för annat husbilsmärke

Styrelsemedlemmar i 2024 års valberedning
- Sammankallande Valberedningen, val ett år
- Ordinarie medlem i valberedningen, val två år

Jan Skytt och Elisabet Lunneryd har avsagt sig omval

Valberedningen önskar kontakt med Dig som vill arbeta med styrelseuppdrag. Möjlighet finns även att ge förslag på medlem som du/ni anser vara lämplig att ingå i klubbens styrelse.
Valberedningen kommer därefter att ta kontakt med förslagna medlemmar för att utröna intresset hos dessa.
Anmälan om intresse sker till bengt.moller@outlook.com, mobil 070-593 13 40
Valberedningen Dethleffs Club of Sweden